Fundacja ARKA

Pomagamy osobom uzależnionym, a także zajmujemy się wsparciem dla dzieci i młodzieży.

Współpracujemy z wieloma instytucjami rządowymi i pozarządowymi (Krajowe Centrum ds. AIDS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Polska Akcja Humanitarna, MONAR, organa samorządowe, MOPS, etc.).

Fundacja Arka jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Fundacja Arka – oferta

Prowadzimy stacjonarny ośrodek leczenia uzależnień, dwa hostele readaptacyjne dla osób, które ukończyły leczenie, świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży oraz programy szkoleniowe.

Placówki Fundacji ARKA znajdują się na terenie województwa łódzkiego: w Łodzi, Zgierzu i Męckiej Woli k/Sieradza.

Szkolimy różne grupy społeczne i zawodowe w obszarze profilaktyki uzależnień i problematyki HIV/AIDS.

Posiadamy wyszkoloną, certyfikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi i zakażonymi HIV.

Zrealizowaliśmy wiele programów o zasięgu krajowym, posiadamy też doświadczenie w realizacji programów unijnych.

Realizowane projekty