Wolne miejsca w ośrodku leczenia uzależnień

Informujemy, że w chwili obecnej mamy wolne miejsca w ośrodku leczenia uzależnień na terapię stacjonarną długoterminową dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.