Hostel w Zgierzu

Program Adaptacji Społecznej istnieje od 2004 r. i jest jedyną tego typu placówką na terenie miasta Zgierza. Adresowany jest do osób, które ukończyły leczenie w całodobowych ośrodkach leczenia uzależnień. Założenia merytoryczne Programu są analogiczne do tych, które realizuje placówka Fundacji w Łodzi. Realizacja PAS w dwóch lokalizacjach podyktowana jest bardzo dużym zapotrzebowaniem na programy postrehabilitacyjne, które znacznie zwiększają szansę osób uzależnionych na wyjście z nałogu. W hostelu panuje serdeczna, domowa atmosfera, która sprzyja rozwojowi osobistemu i dobremu funkcjonowaniu uczestników Programu.

Budynek hostelu w którym realizowany jest program, został użyczony przez władze miasta Zgierza. Wymagał on jednak kapitalnego remontu, który w całości wykonali uczestnicy programu. Obecnie oddanych jest do użytku 14 pokoi mieszkalnych (1, 2 i 3-osobowych), w pełni wyposażona kuchnia z jadalnią, 2 łazienki, a także sala terapeutyczna z mini-siłownią. Do budynku przylega zagospodarowany teren zielony, wykorzystywany przez mieszkańców do celów rekreacyjnych.

Przyjęcie do programu

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:
  • Ukończenie pełnego cyklu leczenia w stacjonarnej placówce rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków (min. sześciomiesięczna terapia krótkoterminowa).
  • Wpisanie się na listę osób oczekujących na przyjęcie do PAS z 2-miesięcznym wyprzedzeniem.
  • Posiadanie skierowania z placówki rehabilitacyjnej do NZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego Fundacji „Arka”
  • Rozmowa wstępna z realizatorami programu
  • Zaakceptowanie warunków kontraktu.

Każda osoba starająca się o przyjęcie do programu rozpoczyna od rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której poznaje stawiane przed nią wymagania i zapoznaje się z ofertą pomocy jaką może uzyskać. Po zakwalifikowaniu się do programu osoba ubiegająca się otrzymuje miejsce w hostelu i po podpisaniu kontraktu staje się pełnoprawnym członkiem grupy.

Program

Uczestnicy programu mogą przez osiemnaście miesięcy korzystać z zakwaterowania w hostelu fundacji, wsparcia grupy terapeutycznej i pomocy pracowników fundacji w uporządkowaniu spraw socjalnych, bytowych i prawnych.

Podstawowym wymogiem obowiązującym beneficjentów programu jest utrzymywanie abstynencji alkoholowej oraz narkotykowej. Problemy z budowaniem trzeźwości oraz inne trudności wynikające z codziennego życia omawiane są podczas terapii grupowej i indywidualnej. Kolejnym z warunków uczestnictwa w programie jest podjęcie pracy lub/i kontynuacja nauki. Podopieczni PAS mają za też zadanie regulować swoje sprawy sądowe: alimentacyjne, rozwodowe, karne. W wyjątkowo trudnych sprawach towarzyszymy podopiecznym w trakcie rozpraw sądowych i służymy wsparciem. Powyższe działania mają rozwiązać i zakończyć sprawy związane z przeszłością i pozwolić na rozpoczęcie życia w trzeźwości bez dodatkowych obciążeń.

Praca terapeutyczna z mieszkańcami opiera się na wykorzystaniu:
  • modelu społeczności terapeutycznej
  • psychoterapii indywidualnej
  • psychoterapii grupowej
  • zajęciach psychoedukacyjnych (warsztatach i treningach tematycznych) kształtujących umiejętności życia w trzeźwości
  • w zależności od diagnozy obecnych trudności – grupie AN lub AA.

Uczestnicy PAS realizują różne zadania oraz pełnią funkcje na terenie hostelu, co sprzyja dbałości o dom w którym mieszkają, nabywaniu umiejętności społecznych, podwyższaniu empatii oraz odpowiedzialności. Uczestnicy programu muszą połączyć obowiązki „domowe” z pracą zarobkową i innymi zadaniami życiowymi, co jest zbliżone do realiów, w jakich znajdą się po zakończeniu programu. Równolegle do wszystkich tych zadań i działań, z każdym z uczestników programu konstruujemy i monitorujemy jego indywidualny plan adaptacji społecznej. Na spotkaniach indywidualnych wspólnie z podopiecznym omawiamy ich dotychczasowe osiągnięcia, czasem modyfikujemy wcześniejsze założenia lub planujemy zadania na najbliższy okres.

Po zakończeniu pobytu w hostelu, uczestnicy PAS mają możliwość dalszego pobytu w Programie i 3-letniego zamieszkania w mieszkaniu readaptacyjnym Fundacji. Dysponujemy sześcioma 2-pokojowymi lokalami, które dedykujemy w pierwszej kolejności rodzinom z dziećmi oraz osobom pełniącym rolę samotnego rodzica.

Realizatorzy programu

Nina Kalista

Kierownik Programu Adaptacji Społecznej w Zgierzu

Psycholog, doktor filozofii w zakresie psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat KBdsPN). Pracuje z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzinami,  posiada doświadczenie w pracy warsztatowej i terapii grupowej. Ukończyła szkolenie w zakresie psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej w leczeniu osób uzależnionych realizowane przez  PTIPDiES Stowarzyszenia „Intra” oraz szkolenie z zastosowania dialogu motywującego w pracy z osobami uzależnionymi. Doradca zawodowy oraz koordynator w projektach aktywizacji zawodowej, realizowanych przez Fundację „ARKA”. Prowadzi zajęcia edukacyjne z obszaru profilaktyki uzależnień, zajęcia psychoedukacyjne dla osób uzależnionych i różnych grup zawodowych. Posiada certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS upoważniający do prowadzenia szkoleń w zakresie wiedzy o HIV/AIDS. Wykładowca akademicki oraz psycholog w Punkcie Konsultacyjnym dla mieszkańców miasta Zgierza. Specjalista konsultant „Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii” dla miasta Zgierza.

Karolina Beim

Terapeuta Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat KBdsPN), psychotraumatolog, kształci się w zawodzie psychoterapeuty w Szkole Psychoterapii „Vis Salutis”. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Psychoterapii. Od kilkunastu lat prowadzi terapię indywidualną oraz grupową osób uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych w programie postrehabilitacyjnym Fundacji „Arka” oraz w poradni ambulatoryjnej. Prowadzi warsztaty grupowe z obszaru profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty edukacyjne dla różnych grup zawodowych. Autor i realizator programów psychoedukacyjnych skierowanych do osób uzależnionych, m.in. animacji kulturalnej „Teraz Kultura” oraz z obszaru rozwoju osobistego, takich jak „Trzeźwe inspiracje – lato z kulturą i sportem”, „Kolejne wyzwanie – szczęśliwa rodzina”, „Kuchnie Świata”, „W labiryncie życia”, „Podróż w głąb siebie”. Posiada certyfikaty ukończenia szkoleń z zastosowania dialogu motywującego w pracy z osobami uzależnionymi, profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych oraz tworzenia programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych z metodą treningu radzenia sobie ze stresem. Ukończyła ponadto kursy z obszaru bajkoterapii,  terapii przez zabawę, treningu umiejętności społecznych i wiele innych. Specjalista konsultant „Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii” oraz „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny” dla miasta Zgierza.

Zdjęcia