Program Adaptacji Społecznej

Program Adaptacji Społecznej istnieje od 1993 roku. Adresowany jest do osób, które ukończyły leczenie w ośrodkach odwykowych od narkotyków. Jego zadaniem jest pomoc uczestnikom w łagodnym przejściu z realiów ustrukturalizowanego i podporządkowanego terapii życia w ośrodku do samodzielnego funkcjonowania we współczesnym świecie i społeczeństwie.

Program jest realizowany w dwóch placówkach Fundacji Arka – w Łodzi i Zgierzu.