|

Pokaż mi świat – warsztaty alternatywnych stylów życia

Projekt Pokaż mi świat – warsztaty alternatywnych stylów życia.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Termin realizacji projektu.
01.07 – 31.12.2022 r.

Miejsce realizacji.
Projekt realizowany jest w zabytkowym XIX-wiecznym budynku mieszczącym się  przy ul. Narutowicza 10 w Zgierzu (95-100 Zgierz) , gdzie funkcjonuje Świetlica Środowiskowa „Przystań” – placówka wsparcia dziennego, prowadzona przez Fundację „ARKA”. Niektóre działania odbywają się poza placówką, w miejscach związanych ze sportem.

„Dzieci nie robią tego, co im mówimy, one robią to, co my robimy” – ta myśl pedagogiczna wskazuje kierunek wychowania, jakim jest zaangażowane bycie z dzieckiem, pokazywanie mu swoją postawą i działaniem kierunku do rozwoju i pozytywnej zmiany. Projekt zakłada włączenie dzieci przez prowadzących w różnorodną aktywność ruchową, która wykreowana i poprowadzona zostanie właśnie przez dorosłych. Działania projektu skierowane są do dziewcząt i chłopców w wieku 7-16 lat, uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej „Przystań” w Zgierzu.

Projekt ma na celu stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do podejmowania interesujących je aktywności, w trakcie których spędzą czas w sposób konstruktywny, bezpieczny, interesujący, aktywizujący psychoruchowo. W ramach projektu utworzone zostały 3 sekcje – sportowa, taneczna oraz teatralna. Daje to możliwość uczestnikom na obcowanie z różnymi aktywnościami. Wszystkie warsztaty i zajęcia prowadzone są raz w tygodniu, niektóre z podziałem na dwie grupy wiekowe, by treść i specyfikę zajęć dostosować do możliwości i potrzeb uczestników. Oczekujemy, iż dzieci polepszą swoją kondycję fizyczną, rozwiną się w obszarze ekspresji scenicznej oraz tanecznej, zintegrują w grupie, a także polepszy się ich funkcjonowanie emocjonalne i społeczne. Przewidujemy, iż w każdej aktywności weźmie udział 50 uczestników.

Rezultaty projektu: zakładamy, iż dzięki udziałowi w projekcie u uczestników zajdą następujące zmiany:
 • Zmiana dotychczasowego stylu życia uczestników.
 • Nabycie umiejętności konstruktywnego spędzania wolnego czasu.
 • Wzrost zainteresowania dzieci uprawianiem różnych dyscyplin sportowych oraz tanecznych.
 • Poprawa sprawności i koordynacji ruchowej oraz kondycji fizycznej dzieci.
 • Trafniejsze nazywanie i wyrażanie emocji.
 • Odreagowanie emocjonalne dzięki zastosowaniu technik parateatralnych oraz dramowych.
 • Odkrywanie cech indywidualnych uczestników.
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników,
 • Rozwijanie wyobraźni uczestników.
 • Uwrażliwienie na sztukę i muzykę.
 • Poprawienie wymowy uczestników.
 • Polepszenie plastyki ciała.
 • Poprawa funkcjonowania emocjonalnego uczestników.
 • Zmniejszenie liczby zachowań ryzykownych, agresywnych.
 • Wykształcenie u dzieci umiejętności współpracy grupowej oraz zespołowej.
 • Wykształcenie umiejętności współzawodnictwa dzieci według zasad „fair play”.
 • Wzrost poczucia wpływu i sprawczości dzieci w dbaniu o własne zdrowie i kondycję fizyczną.
 • Integracja uczestników.