Kadra

W świetlicy z dziećmi pracują:

 

Karolina Beim - Kierownik świetlicy środowiskowej „Przystań”, realizator programu profilaktycznego KBPN.

Psycholog, instruktor terapii uzależnień w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym fundacji „Arka” w Zgierzu.

Przeszkolona w zakresie HIV/AIDS, realizator programów psychoedukacyjnych „Teraz Kultura”, "Kolejne wyzwanie  - szczęśliwa rodzina", "Trzeźwe inspiracje - lato z kulturą i sportem" dla klientów Programu Adaptacji Społecznej. Samodzielnie prowadziła zajęcia grupowe i warsztatowe dla dzieci oraz dorosłych z obszaru profilaktyki uzależnień oraz współczesnych patologii dzieci i młodzieży.

Marta Łaszkiewicz - Opiekun w świetlicy środowiskowej „Przystań”, realizator programu profilaktycznego KBPN.

Pedagog o specjalności opiekuńczo-wychowawczej. Przeszła szkolenie w zakresie pracy z osobami uzależnionymi. Odbyła praktyki w przedszkolu integracyjnym. Posiada certyfikat animacji działań twórczych z dziećmi i młodzieżą, ukończyła kurs wychowawcy kolonijnego oraz na animatora kultury.

 

 

Daniel Jaworski – Opiekun  w świetlicy środowiskowej „Przystań”.

Wykształcenie średnie. Odbył staż w świetlicy środowiskowej „Przystań”, obecnie opiekun i wychowawca. Prowadzi zajęcia działań twórczych z dziećmi. Pracował jako wolontariusz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym Fundacji „Arka” oraz zdobył doświadczenie w pracy z dziećmi w Fundacji „Dziewczynka z zapałkami”. Posiada uprawnienia wychowawcy kolonijnego.