Odzyskane Potencjały - Aktualności

Grudzień 2016

W miesiącu grudniu nadal część uczestników z pierwszej i z drugiej grupy naszego projektu Odzyskane Potencjały uczestniczyło w stażach zawodowych. Na koniec grudnia na stażach pozostaje 11 osób. Są to 6 kobiet i 5 mężczyzn.

Oczywiście wszyscy nasi beneficjenci pozostawali przez cały miesiąc pod opieką psychologa i swoich opiekunów. Przy ich wsparciu, zastanawiali się nad swoją przyszłością, uczestniczyli w kursach i stażach zawodowych, a w czasie wolnym wzięli udział w dwóch zajęciach aktywizacji społeczno-kulturalnej.

W miesiącu grudniu nie odbywały się żadne kursy, ale my intensywnie poszukiwaliśmy nowych, dla kolejnej III już grupy uczestników projektu.

W ramach aktywizacji społeczno-kulturalnej uczestnicy projektu, wszyscy z trzeciej grupy projektu i osoby z grup wcześniejszych, którym pozwalał na to czas, wybrali się na komedię „Szalone nożyczki” oraz rock-operę „Jesus Christ Superstar” w Teatrze Muzycznym.

W dniu 2 grudnia 2016 roku, w piątek spotkaliśmy się w hostelu Fundacji Arka w Łodzi, przy ulicy Kopernika 37 o godzinie 17.00. Było to kolejne wyjście do teatru osób z trzeciej grupy uczestników, ale zostały im przypomniane zasady zachowania się na spektaklu. Przedstawiliśmy naszym podopiecznym krótką historię teatru Powszechnego oraz jego repertuar. Po tej części spotkania wybraliśmy się na samą komedię do teatru, przy ulicy Legionów. Komedia bardzo wszystkim się podobała, rozśmieszyła nas do łez. Mamy nadzieję, że zachęciła wszystkie osoby w projekcie, do odważnego udziału w zajęciach aktywizacji społeczno-kulturalnej. Po spektaklu wróciliśmy do hostelu Fundacji Arka w Łodzi przy ulicy Kopernika 37, gdzie na spokojnie podzieliliśmy się wrażeniami ze spektaklu. Zgodnie z planem spotkanie zakończyło się około godziny 23.00.

10 grudnia 2016 spotkaliśmy się w hostelu w Łodzi o godzinie 16.30. Podopiecznym została przybliżona operetka, rozmawialiśmy o najznamienitszych przedstawieniach tego rodzaju. Przedstawiliśmy też rys historyczny i kulturowy związany z powstaniem sztuki „Jesus Christ Superstar”. Po godzinie 17.30 pojechaliśmy do teatru Muzycznego. Po zakończeniu spektaklu, wróciliśmy do Fundacji Arka, gdzie mieliśmy czas, żeby podzielić się emocjami i wrażeniami ze spektaklu. Spotkanie zakończyło się o 23.00. To był niezapomniany wieczór.

W tych zajęciach uczestniczyli zarówno wszyscy uczestnicy z trzeciej grupy, jak osoby z pierwszej i drugiej, które mogły pogodzić te zajęcia z udziałem na stażach i innymi swoimi obowiązkami. Na spotkaniu w dniu 2 grudnia uczestniczyły 17 osób, a tym w dniu 10 grudnia 21 osób.

W miesiącu grudniu odbył się drugi blok warsztatów dla trzeciej grupy naszego projektu.

W miesiącu grudniu zrealizowane zostały cztery warsztaty z obszaru umiejętności potrzebnych w powrocie na rynek pracy. Wszystkie przeprowadzone przez doświadczone trenerki. Ich tematami były:

 • warsztat efektywnego poszukiwania pracy
 • warsztat pozytywnej autoprezentacji
 • warsztat konstruowania dokumentów aplikacyjnych CV, listu motywacyjnego i planowania kariery
 • warsztat gospodarowania budżetem domowym

W warsztatach brali udział wszyscy uczestnicy rekrutowani do 3-giej grupy projektu. Były to 3 kobiety i 12 mężczyzn.

 

 

Na koniec grudnia w projekcie zostaje 26 osób. Są to 3 osoby z pierwszej grupy (2 kobiety i 1 mężczyzna), 8 z drugiej (4 kobiety i 4 mężczyzn) oraz wcześniej wymienione 15 osób z trzeciej grupy. 

 

Listopad 2016

W miesiącu listopadzie nadal część uczestników z pierwszej i z drugiej grupy naszego projektu Odzyskane Potencjały uczestniczyło w stażach zawodowych. Jedna kobieta zakończyła swój udział w projekcie, zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa. W trakcie tego miesiąca 2 osoby z drugiej grupy (1 kobieta i 1 mężczyzna) rozpoczęli swoje staże zawodowe. Na koniec listopada na stażach pozostaje 11 osób. Są to 6 kobiet i 5 mężczyzn.

Oczywiście wszyscy nasi beneficjenci pozostawali przez cały miesiąc pod opieką psychologa i swoich opiekunów. Przy ich wsparciu, zastanawiali się nad swoją przyszłością, uczestniczyli w kursach i stażach zawodowych, a w czasie wolnym wzięli udział w dwóch zajęciach aktywizacji społeczno-kulturalnej.

W miesiącu listopadzie zakończył się ostatni, z trwających kursów dla drugiej grupy beneficjentów.

 • kurs spawania (1 osoba)

W ramach aktywizacji społeczno-kulturalnej uczestnicy projektu, wszyscy z trzeciej rupy projektu i osoby z grup wcześniejszych, którym pozwalał na to czas, wybrali się na komedię MAYDAY  i sztukę Miarka za Miarkę.

W dniu 5 listopada 2016 roku, w sobotę spotkaliśmy się w hostelu Fundacji Arka w Łodzi, przy ulicy Kopernika 37 o godzinie 17.00. Było to pierwsze wyjście do teatru osób z trzeciej grupy beneficjentów, zatem zostały im przybliżone zasady zachowania się na spektaklu. To ważne, gdyż część z uczestników nigdy jeszcze nie była w teatrze, a znakomita większość ostatni raz była jeszcze w szkole. Przedstawiliśmy naszym podopiecznym krótką historię teatru Nowego oraz jego repertuar. Po tej części spotkania wybraliśmy się na samą komedię do teatru Nowego, na Dużą Scenę przy ulicy Więckowskiego. Komedia bardzo wszystkim się podobała, rozśmieszyła nas do łez. Mamy nadzieję, że zachęciła nowe osoby w projekcie, do odważnego udziału w zajęciach aktywizacji społeczno-kulturalnej. Po spektaklu wróciliśmy do hostelu Fundacji Arka w Łodzi przy ulicy Kopernika 37, gdzie na spokojnie podzieliliśmy się wrażeniami ze spektaklu. Zgodnie z planem spotkanie zakończyło się około godziny 23.00.

11 listopada spotkaliśmy się w hostelu w Łodzi o godzinie 17.00. Podopiecznym została przybliżona historia teatru szekspirowskiego. Rozmawialiśmy o cechach tego teatru i o największych sztukach i życiorysie jednego z najwybitniejszych pisarzy angielskich. Musimy przyznać, że informacja, że szuka jest wierszem, trwa trzy godziny i zgodnie z duchem epoki, nie grają w niej mężczyźni, troszkę wystraszyła naszych podopiecznych. Od razu warto napisać, gdyż brawurowa gra aktorów i ciekawa scenografia wszystkich zachwyciła. Po godzinie 18 pojechaliśmy do teatru Powszechnego przy ulicy Legionów. Po zakończeniu spektaklu, wróciliśmy do Fundacji Arka, gdzie mie4liśmy czas, żeby podzielić się emocjami i wrażeniami ze spektaklu. Spotkanie zakończyło się o 23.30. To był niezapomniany wieczór.

W tych zajęciach uczestniczyli zarówno wszyscy uczestnicy z trzeciej grupy, jak osoby z pierwszej i drugiej, które mogły pogodzić te zajęcia z udziałem na stażach i innymi swoimi obowiązkami. Na spotkaniu w dniu 5 listopada uczestniczyły 23 osoby, a tym w dniu 11 listopada 22 osoby.

W miesiącu listopadzie odbył się pierwszy blok warsztatów dla trzeciej grupy naszego projektu.

Były to 4 warsztaty z obszaru umiejętności społecznych, potrzebnych w reintegracji. Wzięło w nich udział 15 osób – 3 kobiety i 12 mężczyzn, wyłonionych w październikowej rekrutacji.

Ich tematy:

 • warsztat komunikacji z elementami asertywności – 06.11.2016 – sala ośrodka Monar Sokolniki
 • warsztat radzenia sobie ze stresem i porażkami – 10.11.2016 - sala ośrodka w Męckiej Woli
 • warsztat redukcji slangu i zachowań subkulturowych – 19.11.2016– sala ośrodka Monar Sokolniki
 • warsztat przełamywania stereotypu mężczyzny i kobiety – 27.11.2016- sala ośrodka w Męckiej Woli

 

 

Na koniec listopada w projekcie zostaje 26 osób. Są to 3 osoby z pierwszej grupy (2 kobiety i 1 mężczyzna), 8 z drugiej (4 kobiety i 4 mężczyzn) oraz wcześniej wymienione 15 osób z trzeciej grupy. 

 

Październik 2016

W miesiącu październiku uczestnicy z pierwszej i część osób z drugiej grupy naszego projektu Odzyskane Potencjały uczestniczyło w stażach zawodowych. W trakcie tego miesiąca 4 osoby zakończyło swoje staże, zgodnie z zaplanowaną dla nich indywidualną ścieżką uczestnictwa.  6 osób z drugiej grupy (3 kobiety i 3 mężczyzn) rozpoczęło swoje staże zawodowe. Na koniec października na stażach pozostaje10 osób. Są to 6 kobiety i 4 mężczyzn.

Oczywiście wszyscy nasi beneficjenci pozostawali przez cały miesiąc pod opieką psychologa i swoich opiekunów. Przy ich wsparciu, zastanawiali się nad swoją przyszłością, uczestniczyli w kursach i stażach zawodowych, a w czasie wolnym wzięli udział w dwóch zajęciach aktywizacji społeczno-kulturalnej.

Część kursów dla drugiej grupy zakończyła, a część trwała nadal. W miesiącu październiku nadal trwały kursy:

 • operatora koparki (1 osoba)
 • sprzedawcy (1 osoba)
 • pracownika biurowego z elementami kadr, płac i ZUS (2 osoby)
 • kurs spawania (1 osoba)

Na koniec miesiąca nadal trwa jeszcze kurs spawania.

W ramach aktywizacji społeczno-kulturalnej uczestnicy projektu wybrali się na Light Move Festival i do kina Cinema City na film „Wołyń”.

W dniu 8 października 2016 roku, w sobotę spotkaliśmy się w hostelu Fundacji Arka w Łodzi, przy ulicy Kopernika 37 o godzinie 17.00. Ponieważ tego dnia trwa jeszcze głosowanie na budżet obywatelski przez internet, rozmawialiśmy na ten temat, wspólnie sprawdzaliśmy zgłoszone projekty. Następnie część osób zdecydowała się na wybrane przez siebie działania. Po tej części spotkania wybraliśmy się na Light Move Festival. Oczywiście najpierw sprawdziliśmy wydarzenia z tym związane i ustaliliśmy trasę naszej wycieczki. Zgodnie z planem do hostelu wróciliśmy około godziny 23.00.

16 października spotkaliśmy się w hostelu w Łodzi o godzinie 14.00. Podopiecznym została przybliżona historia stosunków polsko-ukraińskich na przestrzeni wieków a szczególnie w okresie międzywojennym. Później udamy się na film Wołyń do Cinema City w Manufakturze. Film wszystkimi bardzo wstrząsnął. Długo o nim dyskutowaliśmy. Spotkanie zakończyło się o godzinie 20.00, ale do tematu filmu wracaliśmy w rozmowach, jeszcze przez kolejne dni.

W tych zajęciach uczestniczyli zarówno wszyscy uczestnicy z drugiej grupy, jak osoby z pierwszej, które mogły pogodzić te zajęcia z udziałem na stażach i innymi swoimi obowiązkami. Na spotkaniu i wycieczce w dniu 8 października uczestniczyło 18 osób, a seansie filmowym z 16 października 14 osób.

W miesiącu październiku przeprowadziliśmy rekrutację do trzeciej grupy beneficjentów.  Spotkania odbywały się w placówkach, skąd rekrutują się nasi podopieczni od 10 października do 21 października. W dniu 24 października została wyłoniona ostateczna grupa do której weszło 15 osób – 3 kobiety i 12 mężczyzn, będących obecnie lub w przeszłości pacjentami placówek w Monar Sokolniki, ośrodka Fundacji Arka w Męckiej Woli, oraz hosteli Fundacji Arka w Zgierzu i Łodzi.

 

Na koniec października w projekcie zostaje 28 osób. Są to 4 osoby z pierwszej grupy (3 kobiety i 1 mężczyzna), 9 z drugiej (5 kobiet i 4 mężczyzn) oraz wcześniej wymienione 15 osób z trzeciej grupy. 

 

Wrzesień 2016

W miesiącu wrześniu uczestnicy z pierwszej grupy naszego projektu Odzyskane Potencjały uczestniczyli w stażach zawodowych. W trakcie miesiąca 5 osób zakończyło swoje staże, zgodnie z zaplanowaną dla nich indywidualną ścieżką uczestnictwa. Na koniec września na stażach pozostaje 8 osób. Są to 3 kobiety i 5 mężczyzn.

Oczywiście wszyscy nasi beneficjenci pozostawali przez cały miesiąc pod opieką psychologa i swoich opiekunów. Przy ich wsparciu, zastanawiali się nad swoją przyszłością, uczestniczyli w kursach i stażach zawodowych, a w czasie wolnym wzięli udział w dwóch zajęciach aktywizacji społeczno-kulturalnej.

Z 14 uczestników projektu na udział w kursach zawodowych zdecydowało się 11 osób. Wszystkie kursy były wybrane zgodnie z preferencjami osób w projekcie, respektowana była zasada równości płci. Były to kursy:

 • instruktorki fitness (1 osoba)
 • operatora koparki (1 osoba)
 • operatora koparko-ładowarki (1 osoba)
 • eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych (3 osoby)
 • sprzedawcy (1 osoba)
 • pracownika biurowego z elementami kadr, płac i ZUS (2 osoby)
 • kurs spawania (2 osoby)

Niestety jedna osób już na początku udziału w projekcie przestała uczestniczyć w kursie zawodowym. Pomimo interwencji psychologa, opiekunów i koordynatora, nie udało się zmotywować uczestnika do dalszej pracy nad sobą i zmiany swojego życia. Osoba ta przerwała udział w projekcie.

W ramach aktywizacji społeczno-kulturalnej uczestnicy projektu wybrali się do teatru i na wspaniałą wycieczkę po województwie łódzkim.

W dniu 3 września 2016 roku, w sobotę spotkaliśmy się w hostelu Fundacji Arka w Łodzi, przy ulicy Kopernika 37 o godzinie 08.00. Następnie wynajętym busem pojechaliśmy na wycieczkę po zabytkach regionu łódzkiego. Zwiedziliśmy katedrę w Tumie, skansen pod Tumem (gdzie uczestniczyliśmy w zabawach dawnych Słowian, zwiedziliśmy zamek w Łęczycy, ruiny kolejnego zamku w Besiekierach (tego dnia ma być tam turniej rycerski), malowniczy Uniejów.  O 16.30 dojechaliśmy do Strońska/Belenia, gdzie obserwowaliśmy rekonstrukcję bitwy nad Wartą i uczestniczyliśmy  w towarzyszących jej wydarzeniach.  O 21.00 nasza wycieczka zakończyła się przyjazdem do Fundacji.

24 września wybraliśmy się do Teatru Nowego na sztukę „Dogville”. Oczywiście zebraliśmy się wcześniej w Fundacji Arka w Łodzi o godzinie 16.30 Na sam spektakl wybraliśmy się spacerem, ulicą Wólczańską. Po spektaklu długo jeszcze dzieliliśmy się swoimi wrażeniami, gorąco dyskutowaliśmy. Wszystkim polecamy tę sztukę!

 

W tych zajęciach uczestniczyli zarówno wszyscy uczestnicy z drugiej grupy, jak osoby z pierwszej, które mogły pogodzić te zajęcia z udziałem na stażach i innymi swoimi obowiązkami.

Na koniec września w projekcie zostaje 20 osób. Jest to 8 osób z pierwszej grupy (3 kobiety i 5 mężczyzn), jak i 12 z drugiej (5 kobiet i 7 mężczyzn). Jeden z mężczyzn z drugiej grupy zrezygnował udział w projekcie, nie realizując swojego IPD.

 

Trzymamy kciuki za wszystkich, którzy próbują odnaleźć się teraz samodzielnie na rynku pracy.

 

Sierpień 2016

W miesiącu sierpniu uczestnicy z pierwszej grupy naszego projektu Odzyskane Potencjały uczestniczyli w stażach zawodowych. Na koniec sierpnia na stażach pozostaje 13 osób. Jest to 6 kobiet i 7 mężczyzn.

W miesiącu sierpniu zrealizowane zostały cztery warsztaty z obszaru umiejętności potrzebnych w powrocie na rynek pracy. Wszystkie przeprowadzone przez doświadczone trenerki. Ich tematami były:

 • warsztat efektywnego poszukiwania pracy
 • warsztat pozytywnej autoprezentacji
 • warsztat konstruowania dokumentów aplikacyjnych CV, listu motywacyjnego i planowania kariery
 • warsztat gospodarowania budżetem domowym

W warsztatach brali udział wszyscy uczestnicy rekrutowani do 2-giej grupy projektu. Było to 5 kobiet i 9 mężczyzn.

Oczywiście wszyscy nasi beneficjenci pozostawali przez cały miesiąc pod opieką psychologa i swoich opiekunów. Przy ich wsparciu, zastanawiali się nad swoją przyszłością, wybierali kierunki, w których chcieliby się szkolić w najbliższym czasie. Był to gorący czas, zdarzało się, że niektórzy podopieczni kilkakrotnie zmieniali swoje preferencje. My to rozumiemy, że to nie były łatwe wybory, słuchaliśmy uważnie ich obaw i wspieraliśmy.

Informację o poszukiwanych kursach zamieściliśmy w Bazie Konkurencyjności. Nasi podopieczni byli żywo zainteresowani propozycjami różnych firm.

W ramach aktywizacji społeczno-kulturalnej uczestnicy projektu wybrali się do kina i na jedno z wydarzeń Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Retroperspektywy 2016”.

12-go sierpnia spotkaliśmy się w hostelu Fundacji Arka o godzinie 22.00. Później spacerkiem, w tę ciepłą noc poszliśmy do kina Helios w Sukcesji, gdzie odbywał się Maraton Złych Superbohaterów. W jego ramach zobaczyliśmy trzy filmy wg. Marvella. Było to Legion Samobójców, Deadpoll i Mroczny rycerz. Krótkie przerwy między filmami wykorzystywaliśmy na dzielenie się wrażeniami. Wszyscy brali aktywny udział w quizie zorganizowanym przez kino między dwoma seansami. Nic nie wygraliśmy, ale zabawa była świetna. Maraton skończył się o godzinie 6.15 rano. No dobrze, kilka osób na ostatnim seansie chwilami drzemało. Później wróciliśmy wspólnie do hotelu.

26 sierpnia wybraliśmy się na jeden ze spektaklów w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Retroperspektywy 2016”. Zbiórka była w Fundacji Arka w Łodzi o godzinie 18.30. Podopieczni zostali poinformowani o idei festiwalu, przedstawiono też cały jego program. Następnie wybraliśmy się na spektakl „Error 404”, wystawiany przez Grupę Take Over. Spektakl odbył się w Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi. Nikt z uczestników, nawet tych, którzy są rdzennymi łodzianami, nie był nigdy w tym miejscu. Zatem z zainteresowaniem oglądali obiekt, czekając na spektakl. Dzięki posiadanym wejściówkom, weszliśmy na ustawioną widownię, jako jedni z pierwszych, zajmując dogodne miejsca. Spektakl, wystawianych przez młodych ludzi, wzbudził wiele emocji. Taniec, ruch, muzyka, teksty – podobało nam się wszystko. Obserwując kolejne sceny, komentowaliśmy szeptem, czyją postawę z naszej grupy one przypominają. Przeglądaliśmy się w tym przedstawieniu jak w lustrze. Jeszcze długo po przestawieniu dzieliliśmy się wrażeniami i spostrzeżeniami. Sam spektakl, mimo, że nie był łatwy, tak wszystkich zachwycił, że uczestnicy pytali, czy mogą jeszcze zostać na kolejnym wydarzeniu tego wieczoru. Niestety nie mieliśmy na to odpowiednich środków. Trudno, ale i tak wróciliśmy do Fundacji w wyśmienitych humorach. Ustaliliśmy, że w przyszłym miesiącu musimy znów koniecznie iść na jakiś spektakl.

W tych zajęciach uczestniczyli zarówno wszyscy uczestnicy z drugiej grupy, jak osoby z pierwszej, które mogły pogodzić wyjścia z udziałem na stażach i innymi swoimi obowiązkami.

Na koniec sierpnia w projekcie zostaje 26 osób. Jest to 13 osób z pierwszej grupy (6 kobiet i 7 mężczyzn), jak i 13 z drugiej (5 kobiet i 8 mężczyzn). Jeden z mężczyzn z drugiej grupy, po warsztatach zakończył już swój udział w projekcie. Trzymamy za niego kciuki, mamy nadzieję, że zrealizuje swoje plany.

 

Lipiec 2016

W miesiącu lipcu ostatnie kursy, dla uczestników z pierwszej grupy zostały zakończone. 4 mężczyzn z powodzeniem ukończyło kursy spawania metodą TIG, a następnie podjęli staże w tym kierunku.

Także jedna kobieta, która wcześniej ukończyła kurs animatora czasu wolnego, rozpoczęła staż na tym stanowisku w Świetlicy Środowiskowej Fundacji Arka w Zgierzu.

Na koniec lipca na stażach pozostaje 13 osób. Jest to 6 kobiet i 7 mężczyzn.

W miesiącu lipcu zrealizowane zostały cztery warsztaty z obszaru umiejętności społecznych, potrzebnych w reintegracji. Wszystkie przeprowadzone przez doświadczone trenerki. Ich tematami były:

 • warsztat komunikacji z elementami asertywności
 • warsztat radzenia sobie ze stresem i porażkami
 • warsztat redukcji slangu i zachowań subkulturowych
 • warsztat przełamywania stereotypu mężczyzny i kobiety

Kolejne warsztaty już w sierpniu.

Oczywiście wszyscy nasi beneficjenci pozostawali cały czas pod troskliwą opieką psychologa. Jednocześnie byli wspierani przez swoich opiekunów.

W ramach aktywizacji społeczno-kulturalnej nasi beneficjenci wybrali się do teatru i na wycieczkę po regionie.

Wybraliśmy się na komedię „Pomoc Domowa”. Spektakl odbył się w Teatrze Powszechnym, znanym wszystkim Polskim Centrum Komedii w Łodzi przy ulicy Legionów 21 o godzinie 19.00. Komedie kochają wszyscy (przynajmniej z naszej grupy), zatem był to naprawdę uroczy wieczór.

Ponieważ lato sprzyja wyjazdom poza miasto, wybraliśmy się na wycieczkę, żeby pokazać uczestnikom projektu ciekawe miejsca regionu łódzkiego. Zbiórka była pod Fundacją Arką w Łodzi o godzinie 08.30. Następnie pojechaliśmy do Inowłodza, jednego z najstarszych miast naszej ojczyzny. Tam zwiedziliśmy kościół św. Idziego, zamek króla Kazimierza Wielkiego, synagogę, oraz centrum miasta. Była to okazja do przypomnienia sobie dynastii Piastów, ich dokonań i faktów, o których nie uczą w szkołach. Zwiedzając cmentarz wojenny z pierwszej Wojny Światowej, rozmawialiśmy o wątpliwym sensie wojen. Następnie w Konewce, zwiedziliśmy bunkier niemiecki z okresu II wojny światowej. Na cmentarzu spalskim zapaliliśmy znicz na grobie generała dywizji Tadeusza Buka, który był jedną z ofiar w katastrofie smoleńskiej. Następnie zwiedziliśmy Spałę –most, pomnik żubra, wieżę ciśnień, stragany na targu staroci, drewniany kościół. Dodatkowym, niezaplanowanym elementem, było nagłe zniknięcie jednego z uczestników. Jak później się okazało, namiętnego kolekcjonera pamiątek. Jego intensywne poszukiwania zakończyły się sukcesem. My do Łodzi wróciliśmy w komplecie a on z zakupionym, pamiątkowym kubeczkiem.  Następnie z przewodnikiem zwiedzaliśmy Groty Nagórzyckie. Zdobyliśmy nową wiedzę o produkcji szkła.  Przedostatnim punktem wycieczki był Skansen Rzeki Pilicy. Przewodnik wyczerpująco opowiadał o zebranych tam eksponatach. Na zakończenie, bardzo byliśmy już zmęczeni, jednak nie odpuściliśmy i poszliśmy na spacer po słynnym rezerwacie przyrody Niebieskie Źródła. Jak ktoś nie był, to polecamy.  Naprawdę jest tam bajkowo! Zgodnie z planem wróciliśmy do Łodzi około godziny 20. Na koniec kilka zdjęć z tej wycieczki.

 

 

 

 

Czerwiec 2016

W miesiącu czercu nasi podopieczni kontynuowali kursy zawodowe. Mężczyzna, który uczestniczył w kursie specjalisty ds. transportu i logistyki – ukończył go, zdając egzamin i otrzymując dokumenty potwierdzające swoje nowe umiejętności.

Nadal na stażu pozostaje 4 mężczyzn, poznających tajniki spawania metodą TIG. W przyszłym miesiącu będą mieć egzaminy. Proszę, trzymajcie za nich kciuki.

 

 

W czerwcu 8 stażystów rozpoczęło staże zawodowe.

Jedna z beneficjentek po zakończonym kursie asystentki/sekretarki rozpoczęła staż w biurze ośrodka w Męckiej Woli 48A, na stanowisku asystentka/sekretarka.

Druga z beneficjentek po zakończonym kursie asystentki/sekretarki rozpoczęła staż w biurze hostelu Fundacji Arka w Zgierzu, ul. Narutowicza 12 na stanowisku asystentka/sekretarka.

Jedna kobieta, będąca po kursie sprzedawcy, rozpoczęła staż na stanowisku kasjer/sprzedawca w Sklepie Ogólnospożywczym, Mięsno-Wędliniarskim S. Jankowski, L. Bryl, G. Jankowski w Łodzi, ul. Wschodnia 69.

Jeden mężczyzna ukończywszy kurs kucharza, rozpoczął staż w Pizzerii Oliwa Damian Gradowski, Kamil Osimowicz S.c. Łodzi, ul. Piotrkowska 79.

Kolejny mężczyzna, po kursie G1E (palacza) rozpoczął staż na stanowisku palacza. Staż będzie się odbywał w ośrodku w Męckiej Woli 48A.

Jedna kobieta rozpoczęła staż w Świetlicy Środowiskowej „Przystań” w Zgierzu przy ulicy Narutowicza 10. Stażystka ugruntowuje zdobytą na kursie animatora czasu wolnego wiedzę, będąc na stanowisku animator czasu wolnego/opiekun w świetlicy

Następna kobieta rozpoczęła po zakończonym kursie sprzedawcy staż w cukierni Dybalski ul. Jaracza 5 w Łodzi oraz w jej filiach na stanowisku kasjer/sprzedawca.

Jeden mężczyzna, będący po kursie G2E (elektryka), rozpoczął staż w firmie Wissmann Styl w Modlnej 37 koło Ozorkowa. Będzie pracować na stanowisku elektryk/ pomocnik stolarza.

W miesiącu czerwcu nasi podopieczni w ramach aktywizacji społeczno-kulturalnej wzięli udział w koncercie /przedstawieniu S.P. Śliwa, wystawianym przez Piotra Roguckiego w ramach Festiwalu Czterech Kultur. Spektakl odbył się w jednym z podwórek przy ulicy Zgierskiej 1-go czerwca o godzinie 21.00. Zatem spotkanie w siedzibie Fundacji Arka zaplanowano o godzinie 18.00. Mieliśmy trochę obaw, że przechodzące burze, pokrzyżują nasze plany, jednak odważnie wybraliśmy się na to wydarzenie. I słusznie, bo koncert/spektakl był wspaniały, a przed co jakiś czas płaczącym niebem, skutecznie chroniły nas parasole.

 

Natomiast 11-go czerwca, w sobotę, na godzinę 18.00, wybraliśmy się na spektakl „Książę Niezłomny” do teatru im. Jaracza przy ulicy Jaracza 27. Wcześniej spotkaliśmy się w siedzibie Fundacji Arka o godzinie 15.00. Podopieczni poznali historię tego teatru i postać jej patrona Stefana Jaracza. Spektakl nie był prosty, XIX-wieczny język bohaterów, nie ułatwiał odbioru przedstawienia. Wymagał szczególnego skupienia. Jednak nowoczesna scenografia i przedstawiona w konwencji gry komputerowej sztuka bardzo go wzbogaciła i ułatwiła odbiór. Dodatkową atrakcją, było zobaczenie na deskach teatru aktorów, znanych z seriali i filmów.

W miesiącu czerwcu przeprowadziliśmy rekrutację do drugiej grupy beneficjentów.

Do projektu weszło 14 osób, 5 kobiet i 9 mężczyzn, będących obecnie lub w przeszłości pacjentami placówek w Monar Sokolniki, ośrodka Fundacji Arka w Męckiej Woli, oraz hosteli Fundacji Arka w Zgierzu i Łodzi.

Jeden mężczyzna, uczestnik projektu z pierwszej grupy zakończył już udział w projekcie z końcem czerwca. Zatem w projekcie jest obecnie 27 osób – 11 kobiet i 16 mężczyzn.

 

Maj 2016

W miesiącu maju nasi podopieczni podjęli kursy zawodowe.

Jeden mężczyzna ukończył kurs kucharski i otrzymał stosowne dokumenty potwierdzające nowe umiejętności.

Dwie kobiety ukończyły kurs animatora czasu wolnego, otrzymały dokumenty potwierdzające nowe umiejętności.

 

Kolejne dwie uczestniczki projektu, zgodnie ze swoimi preferencjami ukończyły kurs asystentki/sekretarki. Także ich nowe umiejętności potwierdzają stosowne zaświadczenia.

Dwie kolejne kobiety ukończyły kurs sprzedawcy. Ich zdobyte doświadczenie, potwierdzają zaświadczenia i certyfikaty.

Jeden mężczyzna ukończył kurs palacza, otrzymując po zdanym egzaminie dokumenty potwierdzające swoje uprawnienia.

Kolejny z mężczyzn ukończył kurs i zdobył uprawnienia energetyczne. Otrzymał dokumenty potwierdzającą zdobytą wiedzę, potwierdzoną zdanym egzaminem.

Nadal trwa kurs specjalisty ds. transportu i logistyki. Także czterech przyszłych spawaczy nadal skrupulatnie uczestniczy w zajęciach, przygotowując się do przyszłych egzaminów.

Trzymamy za nich kciuki!

W ramach aktywizacji społeczno-kulturalnej uczestniczy projektu uczestniczyli w Festiwalu Szkół Teatralnych. W jego ramach zobaczyli spektakl „Barbarzyńcy” na podstawie opowiadania Maksyma Gorkiego– dyplom młodych aktorów z warszawskiej szkoły teatralnej.  Musimy powiedzieć, że historia poruszyła wszystkich. Rozmawiano później zarówno o treści jak i o grze aktorów.

Sprawdziliśmy także, że przedstawienia lalkowe nie muszą być kojarzone tylko z propozycjami skierowanymi do dzieci. Byliśmy na spektaklu „Mistrz i Małgorzata” , historii miłości, opisanej przez Bułhakowa, wystawionym w teatrze Arlekin. Musimy przyznać, że pięknie przygotowana scenografia urzekła wszystkich.

Cóż, możemy powiedzieć, że miesiąc maj upłynął nam na obcowaniu z literaturą rosyjskich twórców.

We wszystkich trudnościach i rozterkach naszym podopiecznym służyli swoja pomocą i doświadczeniem psycholog i opiekunowie projektu. Te osoby miały wyznaczone godziny dyżurów (wykaz w harmonogramie). Jednak zawsze, w sytuacjach nagłych, byli dostępni dla uczestników projektu pod telefonem.

W miesiącu czerwcu planujemy rekrutację do kolejnej grupy projektu. Zatem już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych, obecnych i byłych pacjentów naszych placówek, którzy chcą zostać objęci wsparciem w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej do zgłaszania się.

Zapraszamy smiley

 

Kwiecień 2016

W marcu wszyscy nasi beneficjenci pozostawali cały czas pod troskliwą opieką psychologa. Jednocześnie byli wspierani przez swoich opiekunów.

W miesiącu kwietniu zrealizowane zostały cztery warsztaty:
1. Warsztat efektywnego poszukiwania pracy
2. Warsztat pozytywnej autoprezentacji

3. Warsztat konstruowania dokumentów aplikacyjnych CV, listu motywacyjnego i planowania kariery
4. Warsztat gospodarowania budżetem domowym

 

W ramach aktywizacji społeczno-kulturalnej nasi beneficjenci wybrali się do teatru i kina, na spektakl i seans filmowy. Były to miejsca off-we, mniej znane na mapie miasta. Uczestnicy projektu zapoznali się z działalnością Domu Kultury przy ulicy Traugutta, zobaczyli dla siebie nowe możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na trzeźwo. Usłyszeli, że takich miejsc jest w naszym mieście znacznie więcej.
Byliśmy w Kinie Szpulka na filmie "Niewinne" w sobotę 9 kwietnia.
Zobaczyliśmy spektakl teatralny w teatrze Zamiast. Na spektaklu "Zanikam" byliśmy w sobotę 23 kwietnia.

Nasi podopieczni wybrali zgodnie ze swoimi preferencjami i umiejętnościami kursy zawodowe, dzięki którym chcieliby podnieść swoje zawodowe kompetencje.

Zatem zgodnie z zasadą konkurencyjności szukaliśmy firm, które, przeszkolą najrzetelniej naszych beneficjentów. Wszystkie ofert oceniała rada projektu podczas obrad na piątkowym spotkaniu.

Wierzymy, że wszyscy podopieczni już wkrótce będą mogli pochwalić się nową wiedzą.

 

Marzec 2016

W marcu wszyscy nasi beneficjenci pozostawali cały czas pod troskliwą opieką psychologa. Jednocześnie byli wspierani przez swoich opiekunów.

W ramach aktywizacji społeczno-kulturalnej beneficjenci wybrali się do teatru Nowego i kina SilverScreen, na spektakl i seans filmowy, które wspólnie wybrali na wcześniejszym spotkaniu.

Odbyły się 4 warsztaty z obszaru umiejętności społecznych, potrzebnych w reintegracji. Ich tematami były:

 • warsztat komunikacji z elementami asertywności
 • warsztat radzenia sobie ze stresem i porażkami
 • warsztat redukcji slangu i zachowań subkulturowych
 • warsztat przełamywania stereotypu mężczyzny i kobiety 

Kolejne warsztaty już w kwietniu.

Ponieważ zaraz zaczynają się święta wielkanocne - życzymy wszystkim wspaniałych świąt :)

 

Luty 2016

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczął się projekt Odzyskane Potencjały. W lutym przeprowadziliśmy rekrutację beneficjentów do pierwszej grupy.

W jej wyniku do projektu zakwalifikowało się 14 osób - 6 kobiet i 8 mężczyzn.

Zaczynamy działać!

op